Rettigheter og henvisninger - Smartlager

Rettigheter og henvisninger

Webside info og rettigheter

Smartlager Norges As , informasjon om våre websider.

Webside: smartlager.no

Alt innhold på Smartlager Norges AS sine hjemmesider er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Smartlager Norge AS.

Henvisninger, integrasjon og linker

Vedr. våre nettsiders henvisninger og lenker til eksterne sider, samt eksternt innhold integrert på våre sider, slik som innhold på facebook og youtube bl.a, så hersker det enighet om at rettskraftig dom fra lagmannsretten i Hamburg i 1998 som sier at den som offentliggjør en lenke også er ansvarlig for innholdet i denne lenken, bør også gjelde i Norsk og internasjonal rett forøvrig. Dette kan i følge lagmannsretten kun unngås ved at man uttrykkelig tar avstand fra disse websidene og linker.

På våre web, facebook , instagram sider og andre medier vi er på, finnes en rekke lenker til andre sider på Internett og vi vil uttrykkelig fremheve at vi ikke har noe som helst innflytelse på innholdet på disse eksterne sidene. Vi forsøker kun og linke til sider med fornuftig innhold og relevant informasjon. Men tar med henhold til eksternt innhold og linker likevel avstand fra ethvert ansvar og innhold og tilegner oss ikke innholdet i disse sider. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og for innholdet på de sidene våre linker fører til.

 

 

© 2015 Smartlager